Thông tin tài liệu


Title: Lịch sử các học thuyết kinh tế
Authors: ThS. Đào, Mạnh Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2134
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

191

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giao trinh Lich su cac hoc thuyet kinh te- Dao manh ninh 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)