Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Giáo dục thể chất 1
Authors: ThS. Nguyễn, Đức Thịnh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2132
Appears in Collections:KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • GDTC1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)