Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Logistics căn bản
Authors: TS. Trần Thị Hòa
TS. Vũ Trọng Phong
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2128
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

252

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • bài giảng Logistics căn bản.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)