Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm
Authors: TS. Trần Thị Thập
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2123
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

1102

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_QT bán hàng và PP sản phẩm_IN NOP.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)