Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử
Authors: ThS. Lê, Thị Ngọc Diệp
ThS. Đỗ Thị Lan Anh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2117
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.Baigiang_PhantichThietke_HT TMDT_nop 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)