Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng
Authors: TS. Nguyễn, Bình Minh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2116
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

162

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri quan he KH 2019 TS. Ng BINH MINH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)