Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Tài chính tiền tệ
Authors: TS. Đặng, Thị Việt Đức
ThS. Vũ, Quang Kết
Ths. Phan Anh Tuấn
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2114
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

401

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Tai chinh tien te-Vu Quang ket, Phan Anh Tuan 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)