Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Thanh toán quốc tế
Authors: GS.TS.NGƯT. Bùi, Xuân Phong
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2113
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

214

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thanh toan quoc te Bui XUan Phong 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)