Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kế toàn tài chính 3
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2109
Appears in Collections:TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bia KTTC 3 (pdf.io)-đã gộp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.