Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị thương hiệu
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2094
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

874

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG QT thuong hieu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 965,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)