Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2093
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

616

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Mar qua phuong tien TTXH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)