Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Khởi sự kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Trần Thị Thập
Trần Diệu Linh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2086
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

126

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Khoi su kinh doanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 880,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)