Thông tin tài liệu


Title: Quản lý Dự án
Authors: Đỗ, Thị Lan Anh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/202
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

381

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan ly du an.ppt
      Restricted Access
    • Size : 4,94 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)