Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và triển khai mạng không dây sử dụng giao thức xác thực Radius
Authors: GS. TS Nguyễn Bình
Lê, Thùy Linh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1953
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT Luan van ThS Le Thuy Linh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 712,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)