Thông tin tài liệu


Title: Tín hiệu và hệ thông
Authors: Lê, Nhật Thăng
Trần, Thị Thủy Bình
Nguyễn, Thu Hiên
Ngộ, Thị Thu Trang
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1839
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

135

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Tin hieu va he thong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)