Thông tin tài liệu


Title: Xử lý âm thanh và hình ảnh
Authors: Nguyễn, Thu Hiên
Vũ, Thúy Hà
Lê Nhật Thăng
Lê, Thanh Thủy
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1823
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

166

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Xu ly am thanh va hinh anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)