Thông tin tài liệu


Title: Mạng máy tính và internet
Authors: Nguyễn, Viết Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1817
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • mang may tinh va internet full.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)