Thông tin tài liệu


Title: Kỹ năng thuyết trình
Authors: Trần, Hương Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1808
Appears in Collections:KỸ NĂNG MỀM
ABSTRACTS VIEWS

723

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky nang thuyet trinh new (1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)