Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến
Authors: Nguyễn, Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1791
Appears in Collections:VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

602

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
  • Co so ky thuat thong tin vo tuyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)