Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ truyền tải quang
Authors: Cao, Hồng Sơn
Ngô, Thu Trang
Lê, Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Thu Nga
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1789
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

89

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trang bia-merged.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)