Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ phát thanh truyền hình số
Authors: Nguyễn, Quốc Dinh
Lê, Đức Toàn
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1788
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • C0-2014-merged.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)