Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh
Authors: Phí, Công Huy
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1775
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

587

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Ung dung da phuong tien trong kinh doanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)