Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế ứng dụng di động trên đầu cuối
Authors: Bùi, Thị Thu Huế
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1769
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

320

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Thiet ke ung dung tren dau cuoi di dong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)