Thông tin tài liệu


Title: Tài chính tiền tệ
Authors: Đặng, Thị Việt Đức
Phan, Anh Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1760
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

173

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Tai chinh tien te.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)