Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng hệ thống truyền thông
Authors: Nguyễn, Đức Nhân
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1748
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

128

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Mo phong he thong truyen thong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)