Thông tin tài liệu


Title: Sách bài tập Marketing căn bản
Authors: Trần, Thị Thập
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1747
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

197

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai tap_Marketing can ban.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)