Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật Vi xử lý
Authors: Vũ, Hữu Tiến
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1737
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Ky thuat vi xu ly.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)