Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật phát thanh truyền hình
Authors: Lê, Nhật Thăng
Vũ, Thúy Hà
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Thu Nga
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1736
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

243

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Ky thuat phat thanh truyen hinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)