Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế poster quảng cáo
Authors: Đặng, Thị Thanh Hoa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1719
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Thiet ke poster quang cao.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)