Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế
Authors: Vũ, Trọng Phong
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1672
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Nguyen ly thong ke kinh te 2017_ T T Phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)