Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp du lịch
Authors: Nguyễn Văn Hậu,
Phạm, Vũ Hà Thành
Issue Date: 2017
Publisher: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1664
Appears in Collections:TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
ABSTRACTS VIEWS

121

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ke toan DN du lich.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.