Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thông tin quản lý
Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp
Issue Date: 2017
Publisher: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1662
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

189

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_He thong thong tin quan ly 2017_Sau Nthu C Diep.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)