Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Công nghệ vô tuyến băng rộng
Authors: Đặng, Thế Ngọc
Nguyễn, Viết Đảm
Phạm, Thị Thúy Hiền
Nguyễn, Viết Minh
Issue Date: 2017
Publisher: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1660
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

252

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang Cong nghe vo tuyen bang rong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)