Thông tin tài liệu


Title: Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Nhd: ThS Nguyễn Long Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1587
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT TV ThS Nguyễn Quang Huy 2017 .PDF
      Restricted Access
    • Size : 945,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)