Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông á châu dối với dịch vụ tổ chức sự kiện
Authors: Sa, Thanh Huyền
Nhd: TS Nguyễn Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1566
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Sa Thanh Huyền 2017.PDF
      Restricted Access
    • Size : 975,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)