Thông tin tài liệu


Title: Các mạng thông tin vô tuyến
Authors: Nguyễn, Phạm Anh Dũng
Đặng, Thế Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1544
Appears in Collections:VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

836

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Cac mang thong tin vo tuyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)