Thông tin tài liệu


Title: BG Cơ sở an toàn thông tin
Authors: Hoàng, Xuân Dậu
Nguyễn, Thanh Thủy
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1540
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

290

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Co so an toan thong tin.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)