Thông tin tài liệu


Title: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Khánh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1535
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Duong loi cach mang cua DCSVN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)