Thông tin tài liệu


Title: Quy hoạch và tối ưu mạng 3G UMTS & 4G LTE
Authors: Đặng, Thế Ngọc
Nguyễn, Viết Minh
Nguyễn, Viết Đảm
Phạm, Thị Thúy Hiền
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1529
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2_BG_Quy hoach va Toi uu mang 3G 4G.pdf
      Restricted Access
    • Size : 16,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)