Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Truyền dẫn số
Authors: Lê, Nhật Thăng
Vũ, Thị Thúy Hà
Nguyễn, Thị Thu Hiên
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1527
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Truyen dan so (2).pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)