Thông tin tài liệu


Title: Xử lý và truyền thông đa phương tiện
Authors: Hà, Đình Dũng
Vũ, Hữu Tiến
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1523
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

629

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Xu ly truyen thong va da phuong tien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)