Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
Authors: Nguyễn, Đức Nhân
Trần, Thị Thủy Bình
Nguyễn, Thị Thu Trang
Lê, Thanh Thủy
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1446
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

270

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Co so ky thuat thong tin quang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)