Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông
Authors: Nguyễn, Tiến Ban
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Đình Long
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1445
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Co so ky thuat mang truyen thong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)