Thông tin tài liệu


Title: Lịch sử các học thuyết kinh tế
Authors: Nguyễn, Quang Hạnh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1346
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • BG Lich su cac hoc thuyet kinh te.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF


 •   Restricted Access
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Unknown • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)