Thông tin tài liệu


Title: Báo hiệu và điều khiển kết nối
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1345
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • BG Bao hieu va dieu khien ket noi.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,59 MB

  • Format : Adobe PDF


 •   Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Unknown • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)