Thông tin tài liệu


Title: Nguyên lý kế toán
Authors: Nguyễn, Thị Chinh Lam
Lê, Thị Ánh
Hoàng, Thị Tuyết
Vũ, Quang Kết
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1317
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

222

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Nguyen ly ke toan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)