Thông tin tài liệu


Title: Toán cao cấp 1: Học phần giải tích (dành cho khối ngành kinh tế)
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1313
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

296

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Toan cao cap 1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)