Thông tin tài liệu


Title: Giải tích hàm nhiều biến số (Giải tích 2)
Authors: Phạm, Ngọc Anh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1311
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

461

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Giai tich 2.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)