Thông tin tài liệu


Title: Tiếng Anh 1
Authors: Nguyễn, Quỳnh Giao
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1308
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Tieng Anh 1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)