Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần
Authors: Ngô, Đức Thiện
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1283
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

381

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail

 •   Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BG Ly thuyet truong dien tu va sieu cao tan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)